Tình Cha Như Núi Cao

Ngày Lễ Cha năm nay

Theo mây ngàn bay bay
Thương gửi cha giòng nhớ
Nhớ thương phủ tháng ngày


Thuở ấy cha ra đi
Tháng 5 úa sầu bi
2002 ! biệt !
Genève cha sinh thì!!


Gần đây con bệnh nhiều
Cửa nhà vắng quạnh hiu
Con…xuất huyết bao tử
Xanh xao, hết diễm kiều


Vào khẩn cấp nhà thương
Ba ngày dài náu nương
Bác sĩ tận tâm chữa
Con nhớ cha đêm trường


Trên giường bệnh, cha ơi!
Tim gan rối tơi bời
Con sợ…sợ thần chết
Đưa con về chầu trời


Con biết cha kề bên
Trợ phù, xin Ơn Trên
Cho con mau khỏi bệnh
Công cha sao đáp đền


Rời nhà thương, sướng vui
Cả nhà rộn tiếng cười
Ngũ tạng cùng lục phủ
Sắc hồng, dáng nét tươi


Tình cha như núi cao
Như trùng dương dạt dào
Như biển trời diệu vợi
Như suối nước ngọt ngào


Ơn dưỡng dục sinh thành
Nguyện mong con an lành
Trọn đời xin ghi tạc


Lệ yêu nhớ quyện quanh.
Tình Cha Như Núi Cao


Chúc Anh
Los Angeles June 21, 2015Tác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)