Bóng Mát Che Đi

 Thơ:  Chúc Anh

Nhạc:  Đặng Vương Quân

Bóng Mát Che Đời

 Thơ:  Chúc Anh

 

Trời đã vào khuya anh biết không anh?

Người người yên giấc dưới ánh trăng thanh

Em còn thao thức viết đôi dòng tình

Nhớ thuở chúng mình say sưa đắm đuối.

 

Thế rồi đường trần bỗng nhiên sóng gió

Duyên tình trắc trở chúng mình hai nơi

Tình sa thung lũng trái tim tơi bời

Không xây tổ ấm chôn vùi dấu yêu.

 

Nhưng niềm vui chợt đến

Anh báo tin mừng sẽ về với em

Nối lại mộng ước bên nhau chung bước

xây tình trăm năm.

 

Anh vẫn mãi là anh biết không anh?

Tình đầu tình cuối bóng mát che đời

Cho em nương náu trọn một kiếp người

Bốn mùa luân chuyển em mãi yêu anh.