Chúc Anh

Tình Cha Như Núi Cao 

Ngày Lễ Cha năm nay

Theo mây ngàn bay bay
Thương gửi cha giòng nhớ
Nhớ thương phủ tháng ngày

(thưởng lãm ☼ ﴿

Kính Dâng M Hin 

Con vừa đọc những vần thơ về mẹ

Mà muôn người diễn đạt nỗi tâm tư
Thơ nói lên triệu triệu đức nhân từ
Về lòng mẹ với tình yêu vô bến

(thưởng lãm ☼ ﴿

Mt chiu nhớ anh 

Cùng em

phố cổ buồn hiu
lặng nhìn
những áng
mây chiều
lang thang
lửng lơ
(thưởng lãm ☼ ﴿