Những Vầng Trăng Tình Yêu 

Có vầng trăng nào úa

Khiến người buồn bâng quơ.
Trăng vàng nào rực rỡ
Sáng cuộc tình nên thơ.
Một khuôn trăng lợt lạt
Cô động ngàn nỗi niềm
Chút ánh ngà dịu sáng
Ấm cả cõi trời đêm.
Mảnh trăng tròn vành vạnh
Chứng hẹn biển, thề non
Nghĩa tình đầy, bền chắc
Từ trăng khuyết, trăng tròn
Cả đất trời minh giám
Trăng sao cùng điểm trang
Hạnh phúc tràn miên viễn
Lóng lảnh phủ trần gian
Có lần vầng trăng đỏ
Thương xót xa, võ vàng.
Vầng trăng xanh hội ngộ
Tình lai láng, mênh mang.
Tình già, trăng cổ độ
Trăng non, tình sắt son
Màu trăng nào cũng đẹp,
Hằn in dấu thiên đàng


Chương Hà