Hai Chữ Vit Nam 

Người Việt Nam nào cũng dễ thương
Xin đừng tha hóa dù tha hương
Bốn phương trời rộng dài chân bước
Ngoảnh lại non sông đẹp lạ thường.

Bốn ngàn năm tổ tiên xây dựng
Một dải sơn hà có kỷ cương
Con cháu giờ đây lan tỏa khắp
Anh hùng hào kiệt vẫn noi gương

Xa nước nhưng lòng luôn nhớ nước
Mối tình chung ấy mãi vương vương
Dù cho muôn dặm đường cách biệt
Vẫn một lòng trung đến cuối đường.

Máu Việt chảy dài trong huyết quản
Trẻ già trai gái sống hiền lương
Trăm con ngàn cháu mà như một
Đất Việt muôn năm vẫn cát tường.


Đăng NguyênTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)