Khóc bn Bùi Thanh Tiên

Thành Tiên anh đã đi đi rồi

Bằng hữu nghe tin luống ngậm ngùi

Mùa dịch Cô Ra không đến được

Tâm hương xin gửi tấm  lòng  thôi.

 

Chúng mình chung một đời binh nghiệp

Vận nước sa cơ thế thế thời

Cải tạo lưu đầy năm tháng tận

Lính già đất khách lạnh lùng trôi.

 

Gặp nhau xây dựng tình Văn Bút

Góp những vần thơ đẹp với đời

Thế sự thăng trầm  bờ hữu hạn

Tri âm tri kỷ có bao người.

 

Mới đó mà sao đành vội vã

Bỏ tình bỏ bạn theo mây trôi

Khóc anh viết mãi thơ thành lệ

Cầu nguyện hồn về chốn thảnh thơi.

Đăng Nguyên