Đăng Nguyên

Nguyên Chủ tịch VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Hai Chữ Việt Nam

Người Việt Nam nào cũng dễ thương
Xin đừng tha hóa dù tha hương
Bốn phương trời rộng dài chân bước
Ngoảnh lại non sông đẹp lạ thường.

(thưởng lãm ꙮ►

Mùa Mưa Nh Huế

Mùa mưa này sao nhớ khôn nguôi!
Từng hạt rơi, từng giọt khóc đời
Xứ Huế dầm mưa, mưa chẳng dứt
Sông Hương buồn chảy xiết về xuôi.
(thưởng lãm ꙮ►

 Nghênh Xuân 

Khai bút Xuân Canh Tý 2020
Tết ở trong lòng Xuân tại tâm
Đèn hoa nhang khói quyện vân vân
(thưởng lãm ☼﴿