Đăng Nguyên

Nguyên Chủ tịch VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Hai Chữ Việt Nam

Người Việt Nam nào cũng dễ thương
Xin đừng tha hóa dù tha hương
Bốn phương trời rộng dài chân bước
Ngoảnh lại non sông đẹp lạ thường.

(thưởng lãm ꙮ►

Mùa Mưa Nh Huế

Mùa mưa này sao nhớ khôn nguôi!
Từng hạt rơi, từng giọt khóc đời
Xứ Huế dầm mưa, mưa chẳng dứt
Sông Hương buồn chảy xiết về xuôi.
(thưởng lãm ꙮ►

 Nghênh Xuân 

Khai bút Xuân Canh Tý 2020
Tết ở trong lòng Xuân tại tâm
Đèn hoa nhang khói quyện vân vân
(thưởng lãm ☼﴿

  KHÓC NGƯỜI  

Kính dâng hương hồn

Cố Thiếu Tướng Tư Lệnh SĐ18

LÊ MINH ĐẢO
“Ngọn gió vô thường lướt lướt qua

Người đi, Người vừa mới đi xa

Khóc Người không chỉ khóc bằng lệ

Mà cả tâm can nhạt nhạt nhòa.”
Đăng Nguyên
(thưởng lãm ☼﴿

Khóc bn Bùi Thanh Tiên 

Thành Tiên anh đã đi đi rồi

Bằng hữu nghe tin luống ngậm ngùi

Mùa dịch Cô Ra không đến được

Tâm hương xin gửi tấm  lòng  thôi.

(thưởng lãm ☼﴿

 Gi Phút Cui Cùng 

Mới đó mà đã bốn mươi năm. Tháng Tư lại hiện về. Ký ức như in sâu theo thời gian trong tiềm thức thoáng qua đầy oan nghiệt, không thể phai mờ. ...

Đăng Nguyên

(thưởng lãm ☼﴿