Bác sĩ Phùng Văn Hnh

Nhng Bài Hc Trên Mng

Mùa đông lại đến. Tuổi già sợ lạnh, ít ra ngoài. Quanh quẩn trong phòng, có được thú vui là đọc điện thư hàng giờ.
(thưởng lãm 
☼ ﴿

Bn Hu

Thời gian đi, cuộc đời ngắn ngũi
sống xa cách, cư trú mỗi nơi
(thưởng lãm ☼ ﴿

Tôi tin

Đôi khi người mạnh nhất chúng ta
cười vui trong khổ đau âm thầm
khóc sau cửa đóng then cài
đấu tranh đơn độc không ai biết gì
(thưởng lãm ☼ ﴿