Đình Duy Phương

Tiểu sử

ĐÌNH DUY PHƯƠNG
Là Thérèse Phạm Quắc Vân Loan – Bút hiệu Đình Duy Phương.
Sinh năm 1946 tại Saigon Việt-Nam. Có năng khiếu thơ văn từ nhỏ, có lẽ do huyết thống Văn Nghệ Sĩ, từ người Cha và người Mẹ, là Soạn Giả Vạn-Lý Phạm Vân-Đình với Tiểu Thuyết Gia nữ sĩ Lan-Phương.
Còn bé học các trường: Thánh Gẫm Phan Văn Minh nhà thờ Huyện Sĩ. Lớn lên học trường Vương Gia Cần, Lê Quý Đôn. Vu Quy năm 20 tuổi. Hôn Lễ cử hành tại nhà thờ Thánh- Mẫu Gia-Định Việt Nam.

I – Năm 1994 với chồng và năm con định cư ở Hoa Kỳ.
Tại Hải Ngoại đi học Trường Lincoln và Rancho Santiago College.

II – Tác Phẩm:
Từ năm 1995 làm Thơ và viết Bút Ký, Hồi Ký cho Tạp Chí Tiếng Việt & Thế Giới Phụ Nữ phát hành mỗi tháng tại Nam California thường xuyên cho đến nay.
– Năm 2004 Xuất Bản Tập Thơ Đình Duy Phương .
Thơ trong Nguyệt San Y Tế. Nguyệt San Hiệp Nhất. Kỷ Yếu Linh-Sơn-Lĩnh, và trong các Kỷ Yếu Sống Đạo…v.v…
III – Sinh Hoạt Hội Thơ ở Hoa Kỳ.
• Hiện là hội viên Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại. Đã góp mặt trong Cụm Hoa Tình Yêu 7,8,9,10,12,14…., và CHTY Tam Ngữ do Hội Thơ Tài Tử VNHN xuất bản.
Tham dự Đại Hội Thi Ca Quốc Tế Lưỡng Niên Kỳ VI tại Thành phố Westminster tháng 9 năm 2008 và Đại Hội Thi Ca Quốc Tế tại Thành Phố Garden Grove tháng 9 năm 2016.
• Hiện là Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Đã góp mặt trong Văn Hữu số 14. Trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại số 1,2,3,4,5 và 6,7,8,9… Giai Phẩm Xuân Ất Dậu 2017.
• Trong POEMS BY SELECTED VIETNAMESE. Và VIETNAMESE CHOICE POEMS Dịch giả THANH-THANH Lê Xuân Nhuận
• Trong Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Tây Nam Hoa Kỳ – Nhiệm kỳ 2014 – 2017 .
Ra Mắt Tập Thơ HY VỌNG và Tập Truyện GIỮ ĐƯỢC THỜI GIAN tháng 9/ 2017 .
Cùng Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ và Các Thân Hữu xuất bản Đặc San NƯỚC VIỆT THÂN YÊU Xuân Mậu Tuất 2018.
Trong Ban Đại Diện VBVNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2017- 2020.Tác Giả  ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)