Mng Xuân Canh Tý

Xuân đến nhạc vàng khắp phố chơi

Ta  vui hay buồn hở Xuân ơi,

Tết nhìn mây trắng biển khơi 

Mừng Xuân nhấp chút rượu mời chơi vơi.

 

Nhớ Quê hương dạ thấy bồi hồi

Một dải giang sơn đẹp tuyệt vời

Vàng son nhung gấm nơi nơi

Đất liền biển cả bao đời an ninh.

Thời tiên Tổ có Vua anh minh

Người sống an cư hưởng thái bình
Thời nay Tổ Quốc điêu linh 

Việt gian bán nước dân mình lầm than.

 

Cộng Tàu ngang ngược chiếm trường giang

Quân đội nhân dân cũng ngỡ ngàng 

Quan quyền lo lắng hoang mang

Cháu con thắc mắc, kêu than thấu Trời.

 

Bãi Tư Chính chiếm luôn nào ngán

Cực ác nhân diệt chũng ngược ngang

Sau này cũng hại tham quan

Nhãn tiền trước mắt, Việt gian hết đời.

 

Nghinh tân tiễn cựu, chúc Xuân người

Giữ gìn bờ cõi ở nơi nơi 

Chiến thuyền lãnh Hải ra khơi

Trên cao Công Lý rạng ngời chiếu soi

 

Canh Tý , năm này mong toại ý

Dân, Quân, Cán, Chính gắng kiên trì

Đuổi quân xâm lược ra đi

Trả ta sông núi Quốc Kỳ Việt Nam.

 

Đình Duy Phương


 

Tác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)