Uyên Thuý Lâm

Nghìn Năm Thương Huế 

(Bài thơ viết cho Huế yêu thương)

Mùa thu em bước lên chùa,
Vọng ngân chuông khánh gió vừa thoảng qua.

(thưởng lãm ꙮ►)

Tình S C Loa Thành

Trong cung cấm sao chàng lặng lẽ

Không cười vui bên thiếp hiền ngoan

Chung mỹ tửu chiều nay ướp lệ

Chàng không vui, lòng thiếp ngỡ ngàng.

(thưởng lãm ☼﴿

Giang Sơn Hoa Gm

Sử cũ còn ghi Cha giống RỒNG

Mẹ TIÊN dìu dắt con bên hông.


(thưởng lãm ☼﴿