Erlinda Thuỳ Linh

Tiểu sử

 ERLINDA  Thùy Linh


Tên Khai Sinh: ERLINDA LE TOMBOC


Tên mẹ đặt đì học gọi cho dễ là THUỲ LINH Quê quán Vũng Tàu Việt Nam.


Đang làm việc cho USPS (Bưu điện)


ERLINDA DƯƠNG hiện  là Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, Nam CaLi.


Bắt đầu làm thơ từ năm 2015 cho đến nay đã có gần 300 bài.


Erlinda Thùy Linh là Hội Viên VBVNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ.