Tui tr Vit Nam vang khúc Anh Hùng Ca

Nhạc và lời của Hà Anh Phương

Hùng mạnh.


Tuổi trẻ Việt Nam, vang khúc hát anh hung ca.
Lời thề rền vang, theo sóng tiếng lan dần xa.
Tuổi trẻ Việt Nam, theo gót các anh hùng xưa.
Đem lại Tự do Dân chủ đến cho nước nhà.


Paso

Ta ra đi muôn phương quyết đem chiến công,
Ta ra đi tiên phong đắp xây núi sông.
Ta nêu gương hy sinh hiến thân vì nước.
Ta ra đi hiên ngang chí trai nước Nam.
Ta ra đi vinh quang tiếng ca hát vang,
Cho dân ta yên vui sống trong Tự do.
Năm xưa dân Việt chiến công vang lừng.
Giữ vững bảo vệ quê hương Tổ quốc.
Nối gót tiến lên! Thề đoàn kết.
Quyết giữ vững đất nước. Diệt xâm lăng.

(Lá la lá la.)


Hùng mạnh.

Tuổi trẻ Việt Nam, vang khúc hát anh hung ca.
Lời thề rền vang, theo sóng tiếng lan dần xa.
Tuổi trẻ Việt Nam, theo gót các anh hùng xưa.
Đem lại Tự do Dân chủ đến cho nước nhà.Tác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)