Hà Anh Phương

Tiểu sử  ╣►  (Biography)

Tuổi trẻ Việt Nam vang khúc Anh Hùng Ca

Nhạc và lời của Hà Anh Phương
(thưởng lãm ☼﴿

Hãy Sống Vui Cuộc Đời Để Được Vui Khỏe Yên Lành

Theo Đinh luật vạn vật nhất thể biến sinh, hay Hòa hợp Thiên nhiên Dịch biến, trong Kinh Dịch mà tổ tiên ta đã ghi lại trên trống đồng Ngọc Lũ Việt Nam, thì mọi vật trên thế gian này đều được sinh ra theo vạn vật biến sinh..
(thưởng lãm ☼﴿

Hoài Nim

Tôi nhớ một ngày đã xa xôi

Trên rừng thông vắng suối bên đồi
(thưởng lãm ☼﴿