Cu xin thánh Giuse

Lạy cha Thánh Giuse
Bốn mươi năm xa nhà
Đời xa lìa đất mẹ
Con sống đời lưu vong
Quê nhà bao cách trở
Đêm ngày bao nhớ thương
Thương nấm mộ mẹ cha,
Mộ tổ tiên ông bà
Thương anh em ly tán
Thương dân tộc điêu tàn
Thương trẻ nhỏ lầm than
Thương bao đời rách nát
Con cúi xin cha Thánh
Hưởng ơn phúc Chúa Trời
Xin con dân Việt
Biết đoàn kết tương thân
Được muôn vàn phúc ơn
Được an bình sống mạnh
Vẻ vang nước Việt nhà.


Hoa Rau MuốngTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)