Mười Thương Cho M

Kính dâng Mẹ


Một thương hương toả từ sen
Trọn đời chẳng bận bon chen với đời
Hai thương thường thắp đèn trời
Nguyện cầu phụ mẫu vui chơi hiện tiền

Ba thương buông hết luỵ phiền
Giàu/nghèo, sướng/khổ an nhiên tâm bình
Bốn thương hướng nội vẹn tình
Làm dâu tất bật vẫn xinh nụ cười

Năm thương nhường nhịn mọi người
Dạy con tích đức kiệm lời, cẩn ngôn
Sáu thương phường khóm tang/hôn
Buồn/vui đóng góp…lòng hơn của tiền

Bảy thương tướng mạo dịu hiền
Tấm lòng như biển, gieo duyên vạn loài
Tám thương chướng gió thiên tai
Tiền-vàng con tặng, chia ngay chẳng màng

Chín thương hưởng trọn phước nhàn
Vẫn siêng tìm kiếm thuốc Nam giúp đời
Mười thương, thương quá ! Mẹ ơi
Giờ mồ côi Mẹ…thiệt thòi biết bao!!!

Văn chương ngôn ngữ sâu cao
Cũng đâu bằng Mẹ ngạt ngào tình thương


Kiều Mộng HàTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)