Kiu Mng Hà

Mười Thương Cho Mẹ

Một thương hương toả từ sen

Trọn đời chẳng bận bon chen với đời
(thưởng lãm ☼﴿