Lãm Thúy

Bài Thơ Pha Lệ

Khi xưa mất Mẹ, còn Cha

Giờ Cha cũng khuất, bao la cõi sầu
(thưởng lãm ☼﴿

Biết đi gì đây?

Con biết đổi gì để được nghe

Những lời Mẹ nói lúc đêm khuya

Khi con về lại căn nhà cũ
(thưởng lãm ☼﴿

Một Chuyến Giang Hồ


(thưởng lãm ☼﴿