Thắp đời

Thắp đời trên ngực Mẹ

Nở vàng hoa Mẫu Đơn
Trăng soi vùng hổ phách
Cháy trắng vào môi son

Thắp đời lên phấn bảng
Trưởng thành với lời kinh
Đàn chim trời giăng cánh
Mẹ nhìn con hữu tình

Thắp đời theo rong ruổi
Dục vó ngựa xông pha
Đan mùa Đông thành áo
Mẹ là áo sơn hà

Thắp đời xem thế sự
Kẻ sĩ khóc cuồng si
Dối gian thừa như lá
Mắt Mẹ soi đường đi

Thắp đời trên ngọn nến
Quan tài Mẹ buông tay
Về lặng thinh viên mãn
Theo khói nhang hồn bay ……


Lan CaoTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)