Lan Cao

Cha Tôi

Cha của tôi

Vị Thầy, ôi khả kính
(thưởng lãm ☼﴿

Thắp Đời

Thắp đời trên ngực Mẹ

Nở vàng hoa Mẫu Đơn
(thưởng lãm ☼﴿