Lê Anh Dũng

N hay Duyên!

Lấy được vợ người Ninh Hòa cũng là một chuyện kỳ tích! Nói như vậy không phải con gái xứ Ninh có cái gì đặc biệt, khác với những cô nàng xứ khác.
(thưởng lãm ☼﴿

The Color of Her Dress

Quietly sitting at a table, before a glass of beer that still had one third of the alcohol, with his head leaned forward, he was repeating what everybody could hardly hear.
(thưởng lãm ☼﴿