Gói buồn trong Thánh kinh

Giữa hai hàng nến đỏ

Hồn thương tích vết bầm
Con qùy bên Máng Cỏ
Dòng nước mắt chảy ngầm

Cõi đời, Ôi! Hiu quạnh
Cõi buồn, Ôi! Mênh mang
Mình con và chiếc bóng
Ôm nổi đau tận cùng …

Soi đời trong giếng mắt
Soi người trong tim con
Cuộc cờ tranh được mất
Hồn sầu mộng vỡ tan

Một đời con cao ngạo
Một đời con sân si
Đắm chìm trong hư ảo
Chúa ơi! Chẵng còn gì

Gói buồn trong Thánh Kinh
Tin mừng xưa vọng lại
Bỡi muôn dân tội tình
Chúa Giáng Trần cứu rổi

Đời con là bão nỗi
Mịt mù cõi mưa sa
Xin giao hòa nắng mới
Yêu người – Yêu thiết tha ….

Lê Hữu Minh ToánTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)