Lê Hu Minh Toán

Dâu B

Tôi chở vạt buồn

qua

sông nhớ
(thưởng lãm ☼ ﴿

Trăng Xưa

Trăng mọc ở đầu non

Cuối ghềnh trăng say ngủ

Hỏi trăng xưa có còn

Hẹn giùm ta ngày cũ…?
(thưởng lãm ☼ ﴿

Gói buồn trong Thánh kinh

Giữa hai hàng nến đỏ

Hồn thương tích vết bầm
Con qùy bên Máng Cỏ
Dòng nước mắt chảy ngầm

(thưởng lãm ☼ ﴿