Xuân Gia Mùa Đông

Bàn tay ai nhè nhẹ

Nâng sáo cửa lao xao

Gió thì thầm khe khẽ

Xuân đã đến rồi sao


Đang mùa đông lạnh giá

Xuân đã về quê hương

Nghe lòng buồn chi lạ

Nhớ thương và nhớ thương


Mẹ hiền ta bên đó

Dõi mắt ngóng con về

Nắng xuân vàng trước ngõ

Lòng Mẹ càng tái tê


Giữa mùa đông lặng lẽ

Ôm nỗi buồn cách xa

Mẹ ơi, con nhớ Mẹ

Nhớ xuân xưa quê nhà.


Lê Hữu Liệu   Tác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)