Lưu Thái Dzo

Tình M N Hoa

Mỗi Tháng Năm về con nhớ mẹ

Ở đây không biết tự bao giờ

Có ngày truyền thống dành cho mẹ

Có phút con căng mắt đợi chờ

(thưởng lãm ☼﴿