Suy Nim Mùa Chay

Cuộc sống bắt nguồn từ tro bụi,

Bá tước, công hầu cũng bụi tro.
Giữ mình nhẹ sạch âu lo,
Lối về sẽ bớt quanh co gập ghềnh.

Đường danh lợi bao người say đắm,
Nẻo công danh lắm kẻ miệt mài.
Dù danh với lợi nặng vai,
Cũng nên suy niệm: trắng tay lúc về.

Trần gian có lắm thứ đam mê,
Che khuất tình Cha, lạc lối về.
Lễ tro nhắc nhở: đời không thật,
Xác tợ con thuyền trong bến mê.

Qua sông, khách bỏ lại thuyền,
Của trần phải trả lại miền trần ai.
Lợi danh thoáng đó trắng tay,
Có chăng là chỉ tình Ngài mang theo.

Ra đi không luận nghèo, giàu…
Không luận đẹp, xấu… chỉ theo phước phần.
Cuộc đời là chuỗi phù vân,
Ai ai cũng phải một lần ra đi.

Dặn lòng chẳng luyến tiếc chi,
Dầu, đèn sẵn đó đốt đi theo Ngài.
Tình Ngài rực sáng trời mai,
Đường về rộn rã trong bài Tình Cha.


Lý Bửu LộcTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)