Mc Khách

Ngm Ngùi
Bưức bâng khuâng tìm về lối cũ
Phố phường xưa gợi nhớ đứng trông
(thưởng lãm ☼ ﴿

B Đào Mỹ Tu
Đây bồ đào rượu mời say túy lúy
Ủ bằng men tình tự hương ngất ngây
(thưởng lãm ☼ ﴿

Tôi tìm Tình Cha

Mặc Khách

Mỗi năm Tết lại về

Niềm vui rộn khắp nơi

Tủi buồn con ngồi khóc

Thiếu vắng bóng Cha tôi
(thưởng lãm ☼﴿

Tình  người    li

Ngày tháng cũ trở thành dĩ vãng
Quê hương mình buồn lắm em ơi

(thưởng lãm ☼ ﴿

Khóc Quê Hương

Mặc Khách

(thưởng lãm ☼﴿