Bn Hu

Thời gian đi, cuộc đời ngắn ngũi

sống xa cách , cư trú mỗi nơi

con cái lớn, phải xa rời

công việc bề bộn, ngược xuôi mõi mòn

Đam mê nếu có còn, giảm thiểu

Gia đình, ngoài tiên liệu bất ưng

Con tim tan vỡ, đau thương

Cha mẹ khuất bóng, đồng hương quên mình

đồng sự cũng phụ tình nghĩa cũ

công danh và nghiệp vụ ngày tàn

Nhưng bạn hữu vẫn cận gần

Dù cho khoảng cách, thời gian kéo dài

Bạn thân không một ai xa vắng

đến giúp ta, sốt sắng ân tình

bể khổ lặn ngụp một mình

bạn hữu tới tấp đến gần giúp ta

nào khuyến khích, nắm tay nâng đỡ

ở cuối đường hớn hở chào mời

Đôi khi bạn phá luật chơi

suốt hành trình vẫn không rời ta ra

Có bạn hữu, món quà dương thế

Không có bạn, đời sẽ khác đi

Hành trình trên quả đất nầy

Không ai đoán trước vui say nhường nào

Hay đau thương dâng trào thử thách

hoặc nhu cầu cấp bách tựa nương

Giữa người đồng hành trên đường

Nhu cầu đòi hỏi thông thường giúp nhau

Thông điệp nầy gửi trao bạn hữu

Là thành phần sinh tử đời người

Phần tôi, tôi đã gửi rồi


Bác sĩ Phùng Văn HạnhTác Giả   ╣►  (Authors)


Sáng Tác  ╣►  (Literature)