Tôi tin

Đôi khi người mạnh nhất chúng ta

cười vui trong khổ đau âm thầm

khóc sau cửa đóng then cài

đấu tranh đơn độc không ai biết gì

giúp kẻ khác không hề kể lể

Không ai trở lui, để bắt đầu

Nhưng ai cũng có hôm nay

khởi sự việc mới, ra tay hoàn thành

Hãy nhớ tám điều mang hạnh phúc:

giải phóng tim tức bực ghét ghen

giải phóng não những lo phiền

sống đơn sơ. Cho đi nhiều, từ tâm

Đòi hỏi ít, không cần phép lạ

Tha thiết với con cái, gia đình

Yêu quê hương, dạ trung trinh

Tình tự nòi giống, công dân ngoan hiền

Chớ bỏ bạn cũ, tìm không dễ

người bạn khác thay thế người xưa

Bạn cũ như rượu ủ lâu

thêm ngọt dịu với thời gian kéo dài.

Anh không thể khiến ai thương tưởng

chỉ cần anh mềm mỏng tương thông

tự nhiên họ đem lòng thương

giá trị anh, họ sẽ tường không lâu

Đừng trách người làm ta thất vọng

mà trách mình kỳ vọng quá nhiều

Luôn luôn cám ơn một điều

mỗi sáng thức dậy thấy yêu cuộc đời

còn sống ở dưới Trời hưởng phước

chào gia đình, mến chúc bạn bè


Bs. Phùng Văn HạnhTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)