To Ân

Đương kim Chủ tịch VBVNHN/Đông Nam Hoa Kỳ

Cô Bc

Cô Bạc là người giúp việc cho gia đình tôi.  Cái tên bạc chả có gì gắn liền với tiền bạc.  Có lẽ bạc như vôi thì đúng hơn.

(thưởng lãm ☼ ﴿

Gã Ôm Đàn

Bên sông cô tịch gã ôm đàn

Đò vắng lơi chèo đợi khách sang
Văng vẳng lời buồn theo sóng bạc
Chơi vơi đàn hận mấy cung vàng
(thưởng lãm ☼ ﴿

.

.