Ly Hoan

 

Tha hương đã hết một đời
Niềm vui chưa tới, nỗi buồn vẫn mang
Ê chề một kiếp nhân gian
Nhưng lòng đã quyết gian nan xá gì

 

Đời Văn Bút, bạn cùng tôi
Chung tay gánh vác, cảm than nỗi gì
Trang Châu, Thế Giác, Văn Tùng
Thiên Nam, Thành Lợi, Tạo Ân nơi này

 

Thanh Sơn, Lãm Thúy, Nhất Hùng.
Cùng nhau hạnh ngộ tỏa ngời niềm vui
Trường Kỳ, Thiếu Nhẫn, Tuyết Nga
Về nơi đất lạ mê sa tình nồng

Biệt ly nào có can gì
Rồi đây gặp lại hạn kỳ nơi xa
Một lòng quá đổi thiết tha
Ngàn lời khó tả, vạn đời ly hoan.


Thiên Nam


 

Tác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)