Trn Đc Hân

Tiểu sử  ╣►  (Biography)

Tiếng Vit Đáng Yêu

Tiếng Việt và tiếng Tầu đơn âm (monosyllable), mỗi từ vựng chỉ có một âm với ý nghĩa nó muốn diễn tả. Các tiếng của Âu Mỹ, Nhật, và Korea đa âm (polysyllable), hầu hết các từ vựng do nhiều âm ghép lại. 

(thưởng lãm ☼﴿