Trn Đc Hân

Tiểu sử

Trần Đức Hân sinh ở Bắc-Việt, được cha mẹ dẫn theo đoàn người di cư vào Nam-Việt năm 1954. TĐH học Tiểu học, Trung học, và Văn Khoa tại Sài-Gòn, dạy học tại Nguyễn Bá Tòng và Thánh Tô-Ma. TĐH nhập Quân Lực VNCH khóa 20 Thủ-Đức, khóa 15 Thiết Giáp, . . . bị thương xuất ngũ năm 1968. TĐH trở lại việc dạy học tại Nguyễn Bá Tòng, Saint John, và Minh Viễn. Sau biến cố năm 1975, TĐH dạy học tại Bùi Thị Xuân Sài-Gòn. TĐH cùng với gia đình vượt biển năm 1978, định cư tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. TĐH cùng với gia đình di dân sang Hoa-Kỳ năm 2000.

TĐH viết nhiều bài về lịch sử văn học và lịch sử chính trị đăng trong một số báo. Tác phẩm Việt Văn Tiếng Việt Đáng Yêu (tự xb). Với bút hiệu Tranduc Han Prudence, TĐH đã có ba tác phẩm Anh Văn: The Clan Divided (Mỹ xb), Women Victims of Wars (Mỹ xb), Solving the Adversities (Mỹ xb). TĐH hy vọng trí và mắt tiếp tục sáng để tiếp tục viết.
Tác Giả  ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)