Trang Ngc Kim Lang

Nụ Cười Nở Bốn Mùa

Nụ cười nở mùa đông,
Sương lạnh vẫn ấm lòng
Vũ trụ bừng tia sáng
Hạnh phúc tràn mênh mông.

(thưởng lãm )

.

.