Trang Ngc Kim Lang

N Cười Nở Bn Mùa

Nụ cười nở mùa đông,
Sương lạnh vẫn ấm lòng
Vũ trụ bừng tia sáng
Hạnh phúc tràn mênh mông.

(thưởng lãm )

Virus 19 mi là ai?  

Viruscorona hay virus lạ ta không cần biết.

Chỉ biết rằng mi lê lết nhiều nơi.

Trước kia mi lây lan người "gần" thôi .

Giờ bày đặt rong chơi qua nhiều chỗ. 

(thưởng lãm ☼﴿