Ho Nhiên Trn Thế Ng  

Tiểu sử

Sinh ngày 20-9-.1941 tại xã An Ninh huyện Trực Ninh quận Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định . Sống trong vùng xôi đậu ban ngày quốc gia ban đêm Việt Minh Cộng Sản phải lánh nạn về sốngvùngPhátDiệm Hiệp định Geneve 20-7-1954 chia đôi đất nước cùng gia đình di cư vào Nam và định cư quận 5 Saigon Cholon .
Theo học tiểu học Chợ Quán Saigon , 1955 . Thi nhập học trường công lập Chu Văn An 1956-1963 sau đó theo học Đại Học Văn Khoa Saigon 1963-1967 ban Triết Học -Giáo chức tư thục Gia Định 1966-1968 Tổng Động viên nhập ngũ SQTB khoá 2/1968 .
Binh chủng Địa Phương Quân tiểu khu Gia Định 6 tháng sau đó, tăng phái phục vụ tiểu khu Hậu Nghĩa (tỉnh Tân lập -Củ Chi -Trạng Bàng -Đức Hoà -Đức Huệ) 1968-1975.

Cộng tác Văn Nghệ : các đặc san tạp chí học sinh sinhviên1954-1960 Tạp chí TỐ CỘNG 1960-1962

• Hải ngoại cộng tác tuần báo HỒN VIỆT-Thức Tỉnh (Tô Văn )
@ Thành lập Tinh Việt Văn Đoàn Hải Ngoại 1980- @ Thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia 11-feb
1978-1979 Cali.Hoa Kỳ.

Đã xuất bản : THƠ-Tuyển tập 1980-1983!
Thi Tập SỨ THẦN TÌNH YÊU 1988 .
Thi tập Hồn Nước Tình Quê 1988- USA.

@Đã xuất bản Tinh Hoa Đạo Học Việt Nam và Thế Giới !1988 !
@ Sẽ xuất bản Nghệ Thuật Sáng Tác Thi Ca -đồng soạn giả Với Giang Sơn Tử .
@ Thành viên Văn Bút VN Hải Ngoại 2000 .
@ Trong Ban Đại Diện VBVNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2017-2020.