Tùng Nguyên

Montreal Vào Thu

Nhạc và lời: Tùng Nguyên


(thưởng lãm ☼﴿

Tình ca M và Quê hương

Nhạc và lời: Tùng Nguyên


(thưởng lãm ☼﴿