Tình S C Loa Thành

Lời Dẫn truyện:
Triệu Đà cầu hôn Công chúa Mỵ Châu cho con trai là Trọng Thuỷ để kết thông gia với An Dương Vương.
Khi đã tráo lấy được nỏ thần, vào năm 208 trước Công nguyên, cha con Trọng Thuỷ cất binh đánh chiếm Âu Lạc…
Truớc cuộc thôn tính của Triệu Đà, do chủ quan cậy có nỏ thần, mất cảnh giác khinh địch, An Dương Vương và Công chúa Mỵ Châu đã để mất giang sơn…


TÌNH SỬ CỔ LOA THÀNH

Trong cung cấm sao chàng lặng lẽ
Không cười vui bên thiếp hiền ngoan
Chung mỹ tửu chiều nay ướp lệ
Chàng không vui, lòng thiếp ngỡ ngàng.

Khúc Nghê Thường xiêm y rực rỡ
Rượu Bồ đào cùng uống chung môi.
Hồi cố quốc chàng xa một thuở
Rồi lại quay về ta sánh đôi.

Chàng đi ngàn dặm ngoài biên ải
Lòng thiếp theo chàng đến cố cung
Đâu biết lần đi là mãi mãi
Đời không cho nữa, phút tương phùng!

Ngàn dặm trông theo hút bóng chàng
Trường-đình quạnh vắng chẳng tin sang
Thẩn thờ gối chiếc canh thâu vắng
Một nửa vầng trăng luống bẽ bàng!

Tin hồng chưa lại đã can qua
Binh biến nghiêng trời đất Cổ Loa.
Cha vững tin nỏ thần linh nghiệm
Thiếp cũng nào hay chuyện chính tà.

Nỏ tráo móng thiêng, thành đã mất
Em bên cha trên bước bôn đào
Nước mất, tim đau lòng quặn thắt
Tìm chàng đâu muôn nẻo binh đao?!

Đâu ngờ chàng mang tâm bội bạc
Chia tay còn hẹn buổi tao phùng.
Lỡ chinh chiến phận người trôi giạt,
Lông ngỗng đưa đường cho trọn tình chung.

Lông ngỗng trắng rơi dài tuyệt lộ
Nặng tình ai đâu cảnh giác chi cùng
Sống hết lòng mình như thác đổ
Em yêu chàng vô thủy, vô chung!

Thần phán rằng: “Nàng là giặc dữ”
Cha nhìn lông ngỗng trắng sơn khê
Lòng con vằng vặc như sao tỏ
Phụ vương ơi! Oan khuất con về…

Lời hẹn thề xưa chàng đã trễ
Giếng xưa chôn một khối u tình.
Sóng biển đã chan hòa máu lệ
Duyên mình tan tác bởi đao binh!!

Giếng Ngọc xưa chôn vùi hận cũ,
Giả hiếu hoà để chiếm cơ đồ.
Thành Cổ Loa điêu tàn sương phủ
Lầm một đời hận đến thiên thu.

Ngọc trai nàng rực sáng long lanh
Khi rữa vào trong giếng Cổ thành
Tham đoạt đế quyền rồi cũng tắt
Còn vầng mây đáy giếng mông mênh!

Bạc tình chàng quên nghĩa phu thê
Quên cả lời xưa buổi hẹn về
Đem tấm tình son vùi gió cát
Đất rộng trời cao thẹn ước thề!!

Phụ tình chàng quên cả ân sâu
Mưu đồ tham vọng giết đời nhau.
Nàng sống trọn lòng không giới hạn
Tình sử ngàn năm tiếc Mỵ Châu…


Uyên Thúy LâmSáng Tác  ╣►  (Literature)