Say!             

Chưa cạn ly mà ta đã say!


Say tình bằng hữu đan lưu luyến
Say nghĩa thiên thư kết tương phùng
Ai quyết tranh hùng mong khởi sự
riêng ta đong rượu khao bạn hiền.


Trời nhờ, xin trao dùm gươm báu
Đất cậy, cầu giúp kiếm trợ thân
chân tình mang ướm mảnh sơn hà

buồm căng qua bể đời lồng lộng.


Cùng bạn ta đắc chí tang bồng
rồi say trước khi về cát bụi
trả gươm hoàn kiếm giữ riêng tình
tình người nghĩa bạn ngõ thiên thu.

Chưa cạn ly mà ta đã say! 

 
Vịnh ThanhTác Giả     ╣► (Authors)

Sáng Tác  ╣► (Literature)