Vũ Văn Tùng

Tiểu sử  ╣►  (Biography)

Cánh Đng Chy

Xóm làng nghe tin chị Ình sinh con.Tin loan truyền nhanh như ánh chớp. Hàng trăm con mắt hàng xóm láng giềng đổ xô vào ngôi nhà xiêu vẹo nằm trên bờ ao.

(thưởng lãm ☼﴿