Vũ Văn Tùng

Tiểu sử

Cố Chủ tịch VBVNHN Vũ Văn Tùng mãn phần vào ngày 29-1-2021 tại Carrollton, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi.

 VŨ VĂN TÙNG (VŨ TÙNG VĂN) 


I. SINH QUÁN, HỌC VẤN, NGHỀ NHIỆP

Sinh quán tại Tỉnh Hưng Yên, Bắc Việt cách Hà Nội 40 miles.

Thủa thiếu thời sinh sống tại Hà Nội, Bắc Việt Nam. Di cư vào Nam năm 1954.

Học sinh Chu Văn An, Hồ Ngọc Cẩn. Sinh Viên Đại Học Khoa Học Saigon.

Tốt Nghiệp Dược Sĩ 1965 tại Đại Học Dược Khoa Saigòn.

Dược sĩ tại Bệnh Viện Trung Ương Huế.

Nhập ngũ Khóa 7 năm 1966 tại Trường Võ Bị Sĩ Quan Thủ Đức.

Dược Sĩ Trung Úy tại Sư Đoàn 21 Bộ Binh.

Thuyên chuyển về Trường Quân Y QLVNCH để huấn luyện và đào tạo khóa sinh sĩ quan Trợ Y, Nha, và Dược.

Tổng Thư Ký Tập San Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (1968-1972).

Thăng cấp Dược Sĩ Đại Úy.

Biệt phái về làm việc tại Bộ Y TẾ Việt Nam Cộng Hòa,

Rời Việt Nam ngày 29-4-1975 và đến Hoa Kỳ, sau đó đi Canada. Năm 1987 trở lại Hoa Kỳ.

Từ 1965 cho đến nay hành Nghề Dược Sĩ tại ba quốc gia:

VIỆT NAM,

CANADA và

HOA KỲ

Viết văn và Làm báo.II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ LÀM VIỆC:

Năm 1963 tổ chức Trại Hè Thân Hữu do Viện Đại Học Saigon

tài trợ cho trên 200 Sinh Viên thuộc các

Phân Khoa Đại học, như Kiến Trúc, Văn Khoa, Nông Lâm Súc,

Y Nha Dược vân vân. Kết quả thành công rực rỡ.

Giảng Nghiệm Viên tại Đại Học Dược Khoa Saigon về Hóa

Học Phân Tích từ 1964-1975.

Giảng Nghiệm Thực Tập tại Trường Dược Tá, trong Viện Pas-

teur Saigon.

THAM VỤ BÁO CHÍ, Bộ Y TẾ Việt Nam Cộng Hòa từ 1968

đến 1974 (Tổng Trưởng Y Tế: BS Trần Minh Tùng).

Quảng bá Chương trình Y Tế về Làng của Việt Nam Cộng Hòa.

Chủ Trương Nguyệt San SINH HOẠT Y TẾ, và Tập San

TRUYỀN SINH của Bộ Y TẾ VNCH (1970-1974).

Chủ tịch THANH THƯƠNG HỘI VIỆT NAM (JUNIOR CHAMBER

OF COMMERC=JAYCEE, USA) NĂM 1972.

Thanh Tra Bào Chế, BỘ Y TẾ VNCH (1974-1975)III. TẠI HẢI NGOẠI.

Chủ Nhiệm Nguyệt San SINH HOẠT (1987-1988), Thông tin

Nghị luận phát hành trên toàn nước Mỹ

Chủ Nhiệm Điều Hành Tập San DƯỢC KHOA do Hội Dược Sĩ Việt Nam Tại Hoa Kỳ phát hành (1989-1991)

Chủ Nhiệm Y TẾ Nguyệt San, Y Nha Dược và Văn Học Nghệ Thuật, Từ 1992-2013 phát hành khăp Thế giới

Chủ Tịch Công Ty YTE Distributors, Inc. USA. Ấn loát và Phát hành Sách Báo 1993…..

Chủ tịch HỘI DƯỢC SĨ VIỆT MỸ NAM CALIFORNIA (VAPAISC),

Hội Viên Văn Bút Trung Tâm Văn Bút Nam California từ 2002

Đệ I Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Nam California, Nhiệm Kỳ VH Thái Anh Duy 2004-2006

Đệ I Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Nam California, Nhiệm Kỳ VH Trần Thy Vân 2007-2010

Chủ Tich Trung Tâm Văn Bút Nam California, 2011. Ðắc cử Chủ Tịch VBVNHN tháng 12 năm 2011

Chủ Tịch VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN) Nhiệm kỳ: 2011-2014 & 2015-2017)IV. TÁC PHẨM ĐÃ VÀ SẼ ẤN HÀNH:

Tác phẩm đã ấn hành:

1. HOA ĐỒNG NỘI, Tập truyện. (2001)

2. THUNG LŨNG HOÀNG HÔN, Tập truyện (2003)

3. VƯỜN ĐỊA ĐÀNG, Tập truyện (2007)

Các tác phẩm khác cũng sẽ được phát hành nay mai:

4. KHU PHỐ VÀ NGƯỜI TÌNH, tập truyện

5. NHƯ GIẢI LỤA ĐÀO TẨM HƯƠNG, truyện dài.


Tác Giả ╣►  (Authors)


Sáng Tác  ╣►  (Literature)