CỨ MỖI THÁNG TƯ

Những cơn sóng nhấp nhô,vồn vập, nổi trôi tràn dĩ vãng

Biển cả mênh mông, kinh hoàng và hãi hùng.

Cướp biển, đói khát, vật vã, xác vùi sâu biển khơi

Những vất vưởng, níu với, vượt rừng vượt bụi

Trốn chui, trốn nhủi, tránh loài quỷ dữ.

thí mạng qua biên giới.

Tháng tư rã ngũ, tàn hơi

vì lũ ngụy cố dồn áp lực.

Dẫu thí quân, lính già, lính trẻ gần hết.

Ta thì cạn khí giới, đạn dược,

Đồng minh bỏ rơi, không tiếp sức.

Trái lựu đạn chết chùm.

Đường rút lui tuyệt vọng.

Phát súng nghiệt ngã, vinh dự cuối cùng

ghê tởm đón kẻ xâm lược.

Họ giải phóng một chánh nghĩa, để sát nhập một đảng cướp bất nghĩa, vô lương.

Bao ngậm ngùi, hờn tủi, dọn mình vào trại tập trung

Nhốt tù cải biến tư tưởng , hay đi đày vùng kinh tế mới.

Tháng tư hấp hối

Chịu đựng để hận thù được gộp rửa từ kẻ thắng cuộc cố tình chụp mũ buộc tội.

Mệnh nước buông xuôi, dân tộc lênh đênh.

Tháng tư ãm đạm, buồn tênh

Trời sầu đất thảm, quê hương tang tóc, hoang tàn

Tất cả phải sụp lùi, xác xơ, trơ trọi.

Những tiếng nấc trào trở vào tim phổi, tê dại, nhức nhối.

Tháng tư, một lịch sử cố sang trang mà để hàng mấy chục năm sau càng thêm tăm tối.

Chương Hà