NGHÊNH XUÂN 

       Khai bút Xuân Canh Tý 2020


Tết ở trong lòng Xuân tại tâm

Đèn hoa nhang khói quyện vân vân

Tổ tiên hòa nhập vào linh giác

Ta có muôn Xuân đến thật gần.

 

Nhớ Tổ bày bàn dâng cúng Tổ

Giữ gìn văn hóa mãi Xuân tân

Xa quê nhớ Tết nơi quê mẹ

Đốt nén hương bay khắp mấy tầng.

 

Rồi cũng huyên thuyên mừng tuổi mới

Ba ngàn thế giới thọ nhân thân

Tâm thanh tịnh lạc quay về một

Chánh niệm Như Lai chuyển hóa dần.

 

Mới hay Xuân thật là Xuân tịnh

Mấy kiếp đi về ngộ ngộ chân

Một niệm qua mau ngàn niệm đến

Cành hoa Xuân Phật tỏa hương thầm.


Đăng Nguyên
Khai bút Xuân Canh Tý 2020Sáng Tác  ╣►  (Literature)