KHÓC NGƯỜI 

Kính dâng hương hồn
Cố Thiếu Tướng Tư Lệnh SĐ18

LÊ MINH ĐẢO
 

Ngọn gió vô thường lướt lướt qua
Người đi, Người vừa mới đi xa
Khóc Người không chỉ khóc bằng lệ
Mà cả tâm can nhạt nhạt nhòa.

Khóc Người, Xuân Lộc buồn trong gió
Núi Chứa Chan mây phủ mù sa
Chiến thắng lẫy lừng Người để lại
Nghìn năm lịch sử chẳng phôi pha.

An Lộc Bình Long hè đỏ lửa
Áo Người lớp lớp bụi  can qua
An Điền bắt sống xe tăng địch
Bảo vệ bình yên nền Cộng  Hòa.

Mười bảy năm dư tù cải tạo
Đòn thù đau khổ tận xương da
Nỗi hờn vong quốc còn thăm thẳm
Sao Người đi vội, bóng dương tà.

Khóc Người không chỉ là nước mắt
Mà cả tâm tình thiết thiết tha
Bái biệt Hằng Minh bái Tư Lệnh
Tên Người ghi khắc nước non nhà.

ĐĂNG NGUYÊN
Biệt Đội Quân Báo SD918