Bt gp

Tôi bắt gặp màu xanh của thu
Trên quầng cổ của chú chim hoàng yến
Màu đỏ của hoa lựu , hoa phượng của những quả cà chua chín, của con chuồn chuồn ớt
Trong câu hát của em
Hỡi những tia nắng trong
Dù chưa một lần xuyên đến đáy đại dương
Vẫn ngọt mát lời ca dao chị ru hời
Và màu tím hoa cà tìm rủ hoa sim chơi trò đánh đáo
Hôm qua có con chim chìa vôi
Đậu trên tháp chuông nhà thờ rồi hát…
Tôi thấy màu trắng khăn tang của đất nước tháng tư
Được lấy làm nhu liệu viết bài ca sao
Tháng tám
Những con chim chiền chiện , chim sẻ , chào mào , giồng giộc
Đã lũ lượt bỏ tổ tha phương
Dù khốn khó trăm bề vẫn nhặt nhạnh những cọng rơm khô
Gửi về để chim đa đa
Làm tổ cho những con tu hú
Khi lặn xuống chạm đáy của niềm tin
Tôi bỗng bắt gặp chân mình đứng hiên ngang
Sừng sững trên đỉnh của nỗi buồn
Và hữu hạn bỗng gói tròn vô hạn
Tôi bắt gặp phút cuối của nồng nàn
Là bắt đầu của lặng im
Tôi bắt gặp một con đường
Đang dẫn về một con đường khác
Và cuối con đường khác kia lại dẫn về
Một ngã ba , ngã tư , ngã năm ngã sáu và
Ngã bảy
Tôi bắt gặp tôi lúng túng trước một ngã ba
Còn nói chi đến ngã năm ngã bảy
Ở ngã bảy này
Tôi bắt gặp tôi và mọi người
Chạy quanh bùng binh , chạy quanh bùng binh , chạy quanh bùng binh
Riêng tôi lại cắc cớ hỏi thầm
Trong tim em dòng nhớ chảy về đâu
Và tôi bắt gặp trên mặt người
Những quầng tối của đam mê …

Đặng Toản

Houston July/25/2019Tác Giả     ╣► (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)