Tin Bit 

Kính dâng hương hồn nhà thơ Tô Thùy Yên


Nắng đã cơ hồ rơi xuống thấp
Dường như chùng tối một màu mây
Mưa lệ vô chừng gây úng lụt
Mù sương đáp loạn bãi thơ lầy


Người đi sao chọn đêm khuya khoắt
THẮP TẠ càn khôn một bóng mờ
HỀ! GIAN NHÀ CỎ đưa tay ngoắt
MÙA HẠN đang chờ trái chín mơ


Người đi THAO THỨC nghe buồn lấn
TA VỀ trong khoảng tối mông lung
Súng gươm gãy vụn … ANH HÙNG TẬN
Nghe giọt sương kể chuyện vô cùng


Người QUA SÔNG chúc… hề thanh thản
Chừng NGƯỜI Ở LẠI chẳng âu lo
THI SỸ cùng dòng sông chuyện vãn
Kiếp phù sinh tựa một chuyến đò


Trọn chuyến TÀU ĐÊM say chuếnh choáng
Ngủ lại CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG
TRƯỜNG SA HÀNH … biển màu gươm loáng
Cúi HÁI RAU hoang lệ mấy hang


Ai đem mùa cũ về hong nhớ
Một mẩu nến cùn cũng thắp vui
Thơ người ta đọc luôn bỡ ngỡ
Một câu bao bận cứ ngậm ngùi


Người đi vui nhé … đi vui nhé
Trần gian rốt cuộc cũng xa xăm
Chép thơ tiễn biệt QUÁN VẮNG VẺ
Đất tạm dung xin một chỗ nằm


Hậu bối Đặng Toản cẩn bút
Houston, ngày 22 tháng 5 năm 2019


(*) Chú thích Những chữ viết in hoa là tựa của các bài thơ tác giả Tô Thùy Yên, tất cả là 14 tựa các bài thơ tiêu biểu, phổ biến của ông mà ta được biết, so với tất cả thì thiếu rất nhiều nhưng ghép vào tượng trưng để tưởng niệm ông mà thôi.Tác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)