Thương quá Đng Tâm

Đồng Tâm chưa sáng sương còn nặng

Cơ giới thầm lăn, chậm chuyển đều

Đồng Tâm tiếng chó, gà im ắng

Chưa hề ngờ nổi chuyện trớ trêu

 

Đồng Tâm nghe gió mùa xao xác

Đông đã tàn chưa, khí lạnh tràn

Tám tư - nông lão, tâm thuần phác

Nghịch cảnh bày chi chuyện nát tan

 

Đồng Tâm, giặc cỏ nguy hơn địch

Tàu ở ngoài khơi lượn hổm rày

Đồng Tâm … một nhúm dân phản nghịch

Ba ngàn chiến sĩ phải ra tay

 

Đồng Tâm , đồng chí không đồng thuận

Họa tự ngôi cao giáng xuống đầu

Đồng Tâm - phản động, trên phê chuẩn

Còn thằng Phây Búc cút cho mau

 

Đồng Tâm - Bồ tát vừa tuẫn nạn

Chỉ cho ta thấy, sói mặt người

Đồng Tâm vừa hiện lên mắt bạn

Một trái tim và máu đỏ tươi

 

Đồng Tâm loạn động không kể xiết

Tang thương ngập ngụa khắp trong làng

Đồng Tâm vang tiếng rên thê thiết

Đến tận xứ người nỗi hoang mang

 

Đồng Tâm đường dẫn về địa ngục

Mà sao tồn tại xứ thiên đường

Một bầy linh cẩu xương máu vục

Chạp rằm ngửa cổ hú thê lương

 

Đồng Tâm thân hoại nhưng không chết

Nghĩa khí lừng bay tận bốn trời

Người trong làng xã còn rất mệt

Tai họa rình luôn khắp mọi nơi

 

Đồng Tâm thế loạn , vô nhân bản

Dân Việt xé đôi tự bao giờ

Đồng Tâm nòng súng luôn sẵn đạn

Khạc cuồng đốt cháy những câu thơ

 

Đồng Tâm thơ viết trong dòng lệ

Gửi mai sau , con cháu không nhầm

Trẻ thơ đọc lại thời hưng phế

Rằng năm xưa ấy … một Đồng Tâm

 

Đặng Toản

Houston 13/1/2020
Sáng Tác  ╣►  (Literature)