Tìm Em Trong Mơ

Anh nói tìm em trong giấc mơ

Đã bao đêm ngủ mớ bơ phờ
Tìm hoài không thấy em đâu cả
Nên mãi đi xa chẳng tới bờ .

Hôm nay anh cũng bảo tìm em
Như tối hôm qua, tìm tiếp thêm
Nghe rõ lòng buồn hơn cảm động
Em nằm bên cạnh, sao tìm em ?

Chắc Nguyệt Lão say lúc kéo tơ
Se duyên kết mối cột lơ mơ
Lỗi đường dệt gấm, chùng ngang khúc
Nên tấm lụa tình đẹp hững hờ .

Anh vẫn tìm em trong giấc mơ
Tình có như không chỉ dật dờ
Trăm năm duyên nợ mình như đủ
Em ở trong nhà, dệt nốt thơ .

Vậy nhé, tìm em trong giấc mơ
Nhớ xưa em mặc áo dài tơ
Anh từng mê đắm theo sau ngắm
Ngày ấy em đây còn dại khờ.


Đình Duy PhươngTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)