Erlinda Thuỳ Linh

Tiểu sử  ╣►  (Biography)

Hn

Bạn khẽ hỏi…khi đời hoàng hôn xuống

Ta trở về nơi thương nhất trần gian?
Bỏ lang thang nửa đời khuất dặm ngàn

Gửi nhung nhớ nặng cánh gầy chim biển

(thưởng lãm )


Mai Đào và Em

Nhà ai có cội Mai Đào
Cho em gõ cửa xin vào được không?


(thưởng lãm ☼﴿

Dòng Máu Anh Hùng

Nếu như sống lại kiếp người

Thì ta xin ước vẫn”Người Việt Nam”

 

(thưởng lãm ☼﴿

Thu Đi

Đừng đi vội Thu ơi... đừng đi vội!

Ta còn say màu lá đỏ hay hay

Xinh hàng cây chiều rũ nắng thân gầy

Theo cơn gió lá nhẹ rung xào xạc

(thưởng lãm ☼﴿


Anh Túc và Tiên 

Cho Anh nhớ nét dịu dàng trinh nữ

Một chiều Xuân... Em bỗng hoá thành Tiên

Khoác đôi cánh tím diệu hiền

Nhẹ bay trong nắng... bên triền đồi hoa...

(thưởng lãm ☼﴿