Dòng Máu Anh Hùng

Nếu như sống lại kiếp người
Thì ta xin ước vẫn”Người Việt Nam”
Cỡi Voi giết giặc gian tham
Cờ Lau tập trận…khói lam chiều về
Yêu Sông yêu Núi yêu Quê
Diên Hồng giữ nước thoát mê bạo cường
Việt Nam ơi hỡi Quê Hương!
Vì đâu nên nỗi tang thương một trời?
Vì đâu con cháu một đời?
Oằn mình gánh nợ bao lời thở than!
Đâu rồi Bộ Lĩnh hiên ngang?
Đâu rồi Thánh Gióng bàng hoàng ngoại xâm?
Đâu rồi Quốc Toản hờn căm?
Quả cam vỡ vụn nát băm xác thù
Hãy mau phá vỡ ngục tù
Anh hùng dòng máu ngàn thu vẫn còn
Hồn thiêng sông núi nước non
Mau về phù trợ cháu con Lạc Hồng
Giặc thù phương Bắc đừng hòng
Người dân nước Việt đồng lòng đứng lên
Đập tan bá mộng kên kên
Diều hâu gãy cánh rụng rên gục đầu
Vang rền hào khí lời sâu
Nước Nam Vua ở…cớ sao giặc vào
Chúng bây sẽ phải bôn đào
Rành rành định phận trời trao Việt Hùng…


Erlinda Thuỳ LinhSáng Tác  ╣►  (Literature)