Hoàng Phượng

   Ngọn Hải Đăng

Cha như ngọn đuốc soi đường

Đưa con đi suốt con đường nhân gian
(thưởng lãm ☼﴿

Một Ngày Giông Bão

Giông bão ngoài kia đã bắt đầu

Con đường gió đã thổi lên mau
(thưởng lãm ☼﴿

Ươm Hoài Tình Xuân

Hanh hanh gió thổi bên thềm

Nhìn đôi cánh bướm dịu êm lượn lờ
(thưởng lãm ☼﴿